top of page

Биография:

Родом от гр. Плевен,

Средното си образование завършва в СОУ Анастасия Димитрова, гр. Плевен (2003г.) с профил история и литература. Възпитаник на УНСС, където придобива бакалавърска степен по Икомическа социология, а магистърската си степен по Финансов мениджмънт от Стопанска Академия Димитър Ценов в гр. Свищов (2009г.).

 

Кариерата си стартира в една от водещите банкови групи (Райфайзен) в страната. Първоначално работи в областта на фирменото кредитиране като кредитен инспектор в Райфайзенбанк. В последствие преминава в Дирекция Проблеми кредити (нон-ритейл сегмент) като workout manager, където отговаря за част от проблемия корпоративен портфейл на банката. През 2016г. се прехвърля в едно от дъщерните дружества Райфайзен Лизинг към отдел Управление на риска, където отговаря за цялостното управление на корпоративния проблемен портфейл на лизинговата структура. През периода февруари-септември 2022г. участва в управлението на Български Спортен Тотализатор като член на Управителния съвет.

Росен Иванов

bottom of page