top of page

Заявление за Членство

Ако желаете да станете част от редиците на 
Политическа Партия Морал • Единство • Чест, моля принтирайте, попълнете и изпратете заявлението за членство до централния офис на партията, който е:

 

До:
Централен офис - ПП МЕЧ

Адрес:
гр. София, ул. Ген. Паренсов №47, партер, ап.1

 

Телефон за връзка: 0884 955 511

 

bottom of page