top of page

Направи Дарение

Банков Превод по Сметка:
IBAN: BG84FINV91501017760735

Първа Инвестиционна Банка
Политическа партия Морал Единство Чест

Право на дарение имат само физически лица!
В случаите когато дарението или съвкупността от дарения са в размер над една минимална работна заплата, Вие сте длъжни по чл.29 ал.2 т.2 да изпратите до централния офис на партията - декларация за произход на средствата. Моля обадете се на 0878993353 за повече информация.

 • Твоето дарение подпомага:

  • Кампании за информираност и образование: Организиране на семинари, уъркшопи и обучителни сесии за граждани.

  • Подкрепа за кандидати: Финансиране на кампаниите на нашите кандидати за изборни длъжности.

  • Адвокация и лобиране: Работа със законодателите за разработване на политики, които подкрепят нашите цели.

  Прозрачност и отчетност:

  Ние се ангажираме с пълна прозрачност и отчетност за всички получени средства. Редовните отчети за разходите и дейностите ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

bottom of page