top of page

Форма за симпатизанти

Дата на Раждане

С попълването на тази форма, аз се съгласявам данните ми да бъдат обработвани и администрирани от Политическа Партия
Морал • Единство • Чест, спрямо ЗзЛД и Регламент на ЕС 2016/679.

bottom of page