top of page

Радостин Петев Василев е български адвокат и политик. Избран е за народен представител в XLVXLVI и XLVII народно събрание от 15 МИР Плевен. Председател е на правната комисия в XLV народно събрание. От 13 декември 2021 г. е министър на спорта, като поема поста от служебния министър Андрей Кузманов. На 2 август 2022 г. предава поста на Весела Лечева от служебния кабинет на Гълъб Донев.[1]

Радостин Василев се занимава с международно спортно право и допинг казуси. Консултирал е спортисти, спортни федерации и спортни клубове.
 

Детство и образование

Роден е на 1 януари 1985 година в град Плевен. Завършва СОУ „Анастасия Димитрова“, випуск 2003. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Говори английски език.
 

Кариера

Основател и управляващ съдружник е на адвокатско дружество „Радостин Василев“. То е международна адвокатска кантора, специализирана в областта на гражданското, облигационното, търговското, вещното, трудовото, административнотомеждународното частно право и арбитраж. Дейността му е свързана с предоставяне на правни услуги и в областта на семейнотонаследственотоавторското и данъчното право.

В структурата на адвокатското дружество съществува отдел „Спорт“, който извършва дейност, свързана със спортен мениджмънт и осъществява процесуално представителство на спортисти, клубове и спортни федерации пред различни местни и международни инстанции, FIFA и Международния спортен съд (CAS) в ЛозанаШвейцария. Екипът се състои от професионалисти в областта на спортното право, антидопинга и спортният мениджмънт. Адвокат Василев има десетки публикувани статии и коментари, свързани с правната регулация на спорта на национално и международно ниво.

Радостин Петев Василев е български адвокат и политик. Избран е за народен представител в XLVXLVI и XLVII народно събрание от 15 МИР Плевен. Председател е на правната комисия в XLV народно събрание. От 13 декември 2021 г. е министър на спорта, като поема поста от служебния министър Андрей Кузманов. На 2 август 2022 г. предава поста на Весела Лечева от служебния кабинет на Гълъб Донев.[1]

Радостин Василев се занимава с международно спортно право и допинг казуси. Консултирал е спортисти, спортни федерации и спортни клубове.
 

Радостин Василев

bottom of page