top of page

Биография:

Проф. Николай Радулов, доктор на науките е преподавател по национална и международна сигурност в Нов български университет.

Професионалната му дейност в МВР започва през 1981 г. в Първо РПУ – София и завършва през 1999 г., като секретар на МВР. Работил е като оперативен работник, аналитик, експерт по управление и ръководител.

Преподавателската и научната му кариера се реализира в НБУ където започва като главен асистент в Центъра за изследване на рискове в сигурността,  хабилитира се като доцент през 2011 г., а като професор през 2014 г. От 2014 до 2016 е Директор на програмния съвет към Департамент „Национална и международна сигурност“, а от 2016 - до 2022 е ръководител на департамента.

Избиран е за преподавател на годината на НБУ.

Автор на 5 книги, 320 професионални статии, над 500 статии-публицистика.

Депутат в 46 НС – председател на комисията по вътрешен ред и сигурност и зам. председател  на комисията за специалните служби и СРС, и в 47 НС, зам. председател на двете комисии.

проф. Николай Радулов

bottom of page